Vergoeding

Bekijk hier: Vergoedingenoverzicht aanvullende verzekeringen

Oefentherapie Mensendieck wordt vergoed uit de aanvullende verzekeringen die zorgverzekeraars aanbieden en gaat dus niet af van uw verplicht eigen risico! Hoeveel de zorgverzekeraar vergoedt verschilt per verzekering en per pakket. In uw polisgegevens kunt u hier alles over vinden. Leest u dit vooral goed na.

LET OP: per jaar kunnen de vergoedingen voor oefentherapie/ fysiotherapie veranderen. Leest u daarom goed het wijzigingenblad van uw zorgverzekeraar vóór u uw pakket kiest.

Wij hebben met alle zorgverzekeraars contracten, daarom ontvangt u geen nota als u gekozen hebt voor een z.g. naturapolis. Indien u de afspraak niet nakomt of niet 24 uur van tevoren afzegt, dan moeten wij de behandeling bij u declareren. De zorgverzekeraar vergoedt deze behandeling niet. Leest u daarom goed bijgaande betalingsvoorwaarden. De nota wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Bij een z.g. restitutiepolis of als u niet aanvullend bent verzekerd krijgt u de nota thuis gestuurd. U dient deze dan zelf te voldoen.

De onderstaande tarieven per 1 januari 2019 gelden alléén voor niet-verzekerden en houders van een restitutiepolis:

Eerste behandeling (45 minuten)

€ 48,50

Tweede en volgende behandelingen (30 minuten)

€ 32,50

Toeslag behandeling inrichting waar patiënt verblijft of aan huis

€ 16,00

Eenmalig consult & schriftelijke rapportage

€ 75,00

Telefonisch consult (15 minuten)

€ 16,00

Niet nagekomen behandelingen of behandelingen die niet minstens 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht.