RSI/CANS klachten

Een belangrijk aantal patiënten in de praktijk vraagt onze hulp bij RSI/CANS klachten t.g.v. computergebruik of andere repeterende bewegingen.
(CANS is de nieuwe verzamelnaam voor Chronische Arm-, Nek & Schouderklachten).

Onderstaand stukje laat u zien hoe wij te werk gaan bij het oplossen van uw lichamelijke problemen, ontstaan door bijv. computer werkzaamheden.

Bij uw eerste bezoek:

  • worden uw klachten, hun ontstaan en verloop, in kaart gebracht. vindt een algemeen en specifiek lichamelijk onderzoek plaats. Voor een succesvolle behandeling vinden wij het heel belangrijk dat u leert begrijpen hoe uw lichaam reageert op overbelasting, in dit geval bij beeldschermwerk. Dat is niet alleen belangrijk voor het herstel maar óók om herhaling klachten in de toekomst te voorkomen. Daarom geven wij al tijdens het onderzoek veel informatie over onze bevindingen in de vorm van praktische uitleg over de werking van spieren en zenuwen aan de hand van duidelijke anatomische platen.
  • wordt de inrichting van uw werkplek met u doorgenomen om te zien of deze voor u optimaal is. Belangrijk is dat niet alleen algemeen geldende ergonomische normen toegepast zijn, maar ook dat uw individuele behoeften, mogelijkheden en beperkingen vertaald zijn in de inrichting van uw werkplek. We gaan met u na of u voldoende gebruik maakt van de instelmogelijkheden van uw meubilair.
  • krijgt u na afloop een aantal opdrachten mee naar huis. Deze zijn bedoeld om meer informatie te vergaren voor ons, maar, nog belangrijker, om u te leren uzelf te observeren in uw dagelijkse bezigheden. U krijgt precies uitgelegd hoe u dat moet aanpakken. U zult merken dat u hiermee de grootste sleutel tot herstel in handen hebt.

Afhankelijk van de uitkomsten van onderzoek en observatie, wordt het behandelplan opgesteld. Het belangrijkste is natuurlijk dat de (pijn-)klachten snel afnemen.
Over het algemeen wordt er aan de volgende deelgebieden gewerkt:

  • ontspanningsoefeningen,
  • oefeningen om de doorbloeding te verbeteren
  • spierversterkende oefeningen
  • coördinatie oefeningen
  • houdingsoefeningen

De meeste oefeningen worden zó gegeven dat u deze tijdens uw werk kunt doen. Er zijn echter oefeningen waar u thuis tijd en aandacht aan moet besteden omdat u die nodig hebt bij het verwerven van een vaardigheid, die later kan worden toegepast.