Ziekte van Parkinson (Monica van der Vliet)

Als Oefentherapeut Mensendieck houd ik mij al jaren bezig met de behandeling en begeleiding van mensen die Parkinson hebben. Dit stukje is bedoeld om u een indruk te geven van de inhoud en aard van de behandelingen zoals die in mijn praktijk wordt gegeven. Voor meer informatie over de ziekte zelf, kunt u terecht op de website van de Parkinson Patiënten Vereniging: www.parkinson-vereniging.nl.

De behandelingen worden uitgevoerd volgens de Richtlijnen voor de behandeling van Parkinson door Oefentherapeuten. Ik ben sinds 2009 lid van het ParkinsonNet, een landelijk samenwerkingsverband van medisch specialisten en paramedici. Alle deelnemers zijn grondig geschoold op het gebied van Parkinson en houden die kennis up to date. Voor meer informatie: www.parkinsonnet.nl.

Wat mag u van mij verwachten?

Tijdens uw eerste afspraak krijgt u de gelegenheid om te vertellen over uw klachten en hoe deze uw dagelijks leven beïnvloeden. Ook wil ik graag weten welke beperkingen u dagelijks ondervindt, zowel zakelijk als privé. Na het eerste gesprek volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij uw houding en bewegingen tijdens dagelijkse activiteiten wordt geobserveerd.

Er wordt  gekeken naar coördinatie van bewegingen, balans, spierspanning, de adembeweging en lichaamshouding tijdens:

  • lopen, starten/stoppen, draaien in stand, omgang met obstakels
  • transfers: opstaan, gaan zitten, omrollen in bed, in- en uit de auto stappen, fiets op- en afstappen
  • huishoudelijke activiteiten/werk: o.a. reiken, grijpen, manipuleren en verplaatsen van voorwerpen, voorover buigen
  • persoonlijke verzorging: o.a. tijdens aan-/uitkleden, afdrogen.

Om uw klachten zo goed mogelijk in kaart te brengen, maak ik ook gebruik van test- en meetformulieren. Bij ieder bezoek aan uw neuroloog krijgt u een verslag mee over uw situatie van dat moment. Het is gebruikelijk, dat één of meerdere malen een huisbezoek wordt afgelegd, zodat ik bekend ben met de inrichting van uw huis/werkplek en de problemen die u daar mogelijk tegenkomt. Indien nodig doe ik suggesties voor (mede-)behandeling door een ergotherapeut of een logopedist. 

Op basis van de uitslag van alle onderzoeken en tests,  uw vragen en wensen, stel ik met u een behandelplan op.
De behandelingen worden stapsgewijs opgebouwd en aangepast aan uw niveau van dat moment. Dit laatste is belangrijk, omdat uw fysieke toestand sterk kan wisselen. Om thuis te kunnen oefenen krijgt u oefeningen mee op dvd/foto of papier. De oefeningen zijn steeds gericht op verbetering van uw functioneren in het dagelijks leven. 

Mocht u naar aanleiding van dit stuk vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op via info@oefentherapiezeist.nl of telefoon (030-6953866).