Kwaliteit

Wat is kwaliteit en hoe weet u dat wij die leveren?

Naar onze mening is kwaliteit een  vruchtbare combinatie van  jarenlange ervaring, het voortdurend bij- en nascholen, lid zijn van de beroepsorganisatie VvOCM en het Kwaliteitsregister Paramedici. Daarnaast toetsen wij elkaar voortdurend door middel van intervisie. Tenslotte vinden wij het heel belangrijk om samen te werken met andere paramedici.

In de loop der jaren hebben wij op bepaalde terreinen onze kennis en ervaring verdiept, resulterend in het lidmaatschap van ParkinsonNet (Monica van der Vliet).

 

Hoewel wij ons best doen om goede zorg te bieden, kan het toch gebeuren dat u niet tevreden bent en met een klacht zit over één van ons. Meld een klacht eerst schriftelijk bij uw therapeut en vraag bijvoorbeeld een gesprek aan. Mogelijk is de persoon niet op de hoogte dat u ontevreden bent of is er sprake van een misverstand. Een gesprek met uw therapeut kan vaak al leiden tot een oplossing!

In de brief kunt u aangeven wat de aard van uw klacht is, hoe en wanneer de klacht is ontstaan en bijvoorbeeld wat volgens u een goede stap in de richting is om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Blijft u na schriftelijk contact en/of een gesprek zitten met de klacht of is er een goede reden waarom u het eerste gesprek wilt vermijden, dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici (KLP). www.klachtenloketparamedici.nl 

   

U kunt ons vinden in het Kwaliteitsregister voor Paramedici onder nummer:

89900891993 – Monica van der Vliet