Afspraak maken

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 u. - 18.00 uur
   
Een afspraak maken kan:  

    • telefonisch: op nummer 030-6953866. Mocht u ons niet direct kunnen bereiken, bijvoorbeeld omdat wij aan het behandelen zijn, wilt u dan a.u.b. het antwoordapparaat inspreken. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug!
    • per e-mail: via info@oefentherapiezeist.nl.

Uw eerste afspraak
Als u voor de eerste keer naar de praktijk komt, wilt u dan het volgende meenemen:

  • uw zorgverzekeringspas
  • een geldig legitimatiebewijs, zoals rijbewijs, paspoort of identiteitskaart
  • een grote handdoek (voor gebruik op de mat of op de behandeltafel)
  • een verwijzing van arts of specialist (niet verplicht)

Na de kennismaking zal de therapeut u vragen stellen over de aard, duur en het verloop van uw klacht(en). Zij zal u ook specifiek vragen naar de hinder of beperkingen die u van uw klachten ondervindt in uw dagelijks leven. Dit laatste is belangrijk, omdat Oefentherapie-Mensendieck uw dagelijks leven als uitgangspunt neemt. De Mensendieck-methode is een vorm van therapie, waarbij de samenwerking met u van groot belang is tijdens het gehele therapie-proces. Alleen op die manier kunt u tot een blijvende verbetering komen van uw houdings- en bewegingspatroon. Al uw vragen en opmerkingen tijdens dit gesprek zijn zeer welkom! Aan het einde van dit vraaggesprek zal de therapeut een lichamelijk onderzoek willen verrichten. Om de klacht zo goed mogelijk te kunnen beoordelen, is het belangrijk dat de therapeut het gehele lichaam onderzoekt, zodat de klacht in breder perspectief kan worden geplaatst. Tijdens het onderzoek vertelt zij u wat zij waarneemt en na afloop vertelt zij u haar voorlopige conclusies. Op basis daarvan wordt met u een behandelplan en een serie vervolgafspraken gemaakt.